Dossier rapporten Rekenhof

Nieuws over dit onderwerp

Zijn de directies van de Brusselse autonome bestuursinstellingen en de regering tegen hun taak opgewassen?

“Slechts 21 % van de autonome bestuursinstellingen kregen voor hun rekeningen 2017 een goedkeuring van het Rekenhof. Men kan zich de vraag stellen of die directies wel tegen hun taak opgewassen zijn …

Défaillance du contrôle financier au sein de la propre administration bruxelloise et sur les autres organismes bruxellois

«À la lecture du rapport de la Cour des Comptes, je ne peux que constater la défaillance du contrôle financier sur la propre administration bruxelloise et sur les autres organismes bruxellois » …

Financiële controle Brussel faalt

Het Rekenhof, dat de openbare financiën controleert, heeft zijn 21ste rapport over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gepubliceerd. “Na lezing kan ik enkel besluiten dat de financiële controle op de …