Dossier fusie gemeenten

Nieuws over dit onderwerp

Links Brussel gebruikt oneigenlijke middelen om decumul erdoor te krijgen

"Dit is een slechte oplossing omdat het een verkeerd probleem wil aanpakken", aldus Johan Van den Driessche, N-VA-fractievoorzitter in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, “die de institutionele …

Brusselse regering hakt in op positie van Nederlandstalige verkozenen

“De maatregelen die de Brusselse regering wil nemen zijn niet meer dan een druppel op een kokendhete plaat, maar deze hebben wel als gevolg dat de positie van de Nederlandstaligen wordt verzwakt", …

De bestuurlijke versplintering van Brussel is het echte ‘carcan’ van dit stadsgewest

“Als je ziet hoe moeizaam de uitbouw van Brussel tot Smart City verloopt, kan je alleen maar besluiten dat de bestuurlijke versplintering het echt ‘carcan’ is van dit stadsgewest “, aldus Johan Van …