Financiën & Begroting

Nieuws over dit onderwerp

N-VA pleit voor een Brusselpact inzake gemeenschapsbeleid in Brussel

De N-VA pleit voor een Brusselpact tussen de Vlaamse en de Franse gemeenschap over investeringen in capaciteit inzake gemeenschapsvoorzieningen zoals onderwijs, kinderopvang, zorg en inburgering …

Brusselse regering gebruikt deel EU Toppen Fonds voor drugsverslaafden en drinkfonteinen

“Brusselse burgemeesters klagen dat ze onvoldoende middelen krijgen voor de veiligheid bij EU-toppen, maar de enige schuldige is de Brusselse regering, voor wie veiligheid van ondergeschikt belang …

Le gouvernement bruxellois utilise une partie du Fonds Sommets européens pour les toxicomanes et les bornes-fontaines

« Les bourgmestres bruxellois se plaignent de ne pas recevoir suffisamment de moyens pour la sécurité des sommets européens, mais l’unique coupable est le gouvernement bruxellois, pour lequel la …