Nieuws over dit onderwerp

Maak Brussel veilig en welvarend waar iedereen zich inschrijft in onze huisregels

“Er is veel meer nodig om de middenklasse in Brussel te houden”, vindt Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels Parlement, in zijn reactie op de beleidsverklaring van de …

Ook voor Brusselse parlementsleden ziekteverlofregeling gelijk te schakelen met andere Brusselaars

“Als parlementsleden moeten we het goede voorbeeld geven”, aldus Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels parlement, “daarom moet de ziekteverlofregeling van …

Stadsbestuur en toezichthouder maken van Brusselse regels inzake belangenvermenging een farce

Voorgeschiedenis Naar aanleiding van het opstappen van Yvan Mayeur als burgemeester van de Stad Brussel en de aanstelling van voormalig schepen Philippe Close als burgemeester eind juli 2017, moesten …