Nieuws over dit onderwerp

Links Brussel gebruikt oneigenlijke middelen om decumul erdoor te krijgen

"Dit is een slechte oplossing omdat het een verkeerd probleem wil aanpakken", aldus Johan Van den Driessche, N-VA-fractievoorzitter in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, “die de institutionele …

Dat federale regering de Brusselse politiezones voor de EU-toppen onderfinanciert is fake news

“Slechts 3,3 miljoen € van de 55 miljoen € van het EU-toppenfonds wijst het Brussels gewest toe aan de EU-toppen zelf.  Bovendien gebeurt de verdeling over de 6 politiezones los van het werkelijk …

Aanpak GIAL-audit bewijst dat de ‘nieuwe cultuur’ binnen het stadsbestuur fake is

“De wijze waarop de GIAL-audit gebeurd is, bevestigt dat de aangekondigde nieuwe cultuur binnen het stadsbestuur fake is”, aldus Johan Van den Driessche, fractievoorzitter en gemeenteraadslid van de …