Dossier buurtinformatienetwerken

Nieuws over dit onderwerp

Heeft de minister-president een (doctrinair) probleem met buurtinformatienetwerken?

"Het hele Brusselse gewest telt slechts 8 buurtinformatienetwerken (BIN), de stad Antwerpen liefst 52 waarvan 9 in de binnenstad. Nochtans spelen BIN’s een belangrijke rol inzake het lokaal …

Brussel telt vrijwel geen buurtinformatienetwerken en de minister-president kijkt andere richting uit

‘Het Brussels gewest telt slechts 3 buurtinformatienetwerken (BIN), de Stad Antwerpen liefst 48. Nochtans spelen BIN’s een belangrijke rol inzake het lokaal veiligheidsbeleid. Waarom treedt de …

Brussel telt vrijwel geen buurtinformatienetwerken

Het Brussels Gewest telt slechts drie buurtinformatienetwerken (BIN): structurele samenwerkingen tussen buurtbewoners en politie, die een waardevolle bron van informatie vormen voor de …