Nieuws over dit onderwerp

Linkse Brusselse regering en dus subsidies aan linkse vzw’s

“Het is onaanvaardbaar dat de vriendjes van de regering een voorkeursbehandeling krijgen en de toegekende subsidies om niet-Belgen te mobiliseren om te stemmen naar politiek gekleurde, linkse …

Brussel schreeuwt om een vooruitstrevende manier van afvalophaling

In de plenaire vergadering van het Brussels parlementen stond vandaag een stemming op de agenda betreffende een voorstel van ordonnantie met het oog op een intelligent en gedifferentieerd systeem …

N-VA stemt tegen resolutie die zich verzet tegen wetsontwerp woonstbetredingen.

Vandaag wordt in het Brussels parlement een voorstel van resolutie gestemd om zich te verzetten tegen, en ertoe aan te sporen om het wetsontwerp van de federale regering tot machtiging van …