Nieuws over dit onderwerp

Maak Brussel veilig en welvarend waar iedereen zich inschrijft in onze huisregels

“Er is veel meer nodig om de middenklasse in Brussel te houden”, vindt Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels Parlement, in zijn reactie op de beleidsverklaring van de …

Vervoort moet werk maken van meest veiligheidsgevoelige Brusselse wijken

“Deze lijst van meest veiligheidsgevoelige wijken moet nu gebruikt worden door minister-president Vervoort (PS) om een daadkrachtig, gestructureerd, multidisciplinair en transversaal beleid te …

Linkse Brusselse regering en dus subsidies aan linkse vzw’s

“Het is onaanvaardbaar dat de vriendjes van de regering een voorkeursbehandeling krijgen en de toegekende subsidies om niet-Belgen te mobiliseren om te stemmen naar politiek gekleurde, linkse …