Nieuws over dit onderwerp

N-VA pleit voor een Brusselpact inzake gemeenschapsbeleid in Brussel

De N-VA pleit voor een Brusselpact tussen de Vlaamse en de Franse gemeenschap over investeringen in capaciteit inzake gemeenschapsvoorzieningen zoals onderwijs, kinderopvang, zorg en inburgering …

Brussel mag geen eiland worden en moet relaties met Vlaanderen normaliseren"

“De Vlaamse aanwezigheid in Brussel inzake onderwijs, cultuur en zorg is een succesverhaal voor alle Brusselaars en de economische belangen van beide gewesten lopen ook vrij parallel. Daarom pleit …

Tussenkomst bij Beleidsverklaring van de Brusselse Regering

Met verbazing en ontgoocheld heeft de N-VA uw  beleidsverklaring gisteren in dit halfrond aanhoord.Eerst en vooral wil ik  reageren op een aantal van uw fake news boodschappen en waar u met framing …