Nieuws over dit onderwerp

Tussenkomst bij Beleidsverklaring van de Brusselse Regering

Met verbazing en ontgoocheld heeft de N-VA uw  beleidsverklaring gisteren in dit halfrond aanhoord.Eerst en vooral wil ik  reageren op een aantal van uw fake news boodschappen en waar u met framing …

“Le PS est l’inventeur du laxisme à Bruxelles et en Wallonie” interview in La Libre

Interview zoals het op 01/07/2017 verscheen in La Libre. Interview afgenomen door Frédéric Chardon …

Open brief aan Faouzia Hariche (PS)

Mevrouw de schepen van Nederlandstalig onderwijs in de stad Brussel, De dienstdoende voorzitter van de gemeenteraad van gisteren, Alain Courtois (MR), heeft het gisteren wat laten ondersneeuwen maar …