Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Johan Van den Driessche op 23 oktober 2018, over deze onderwerpen: Veiligheid & Brandweer

“In het verslag ontbreken essentiële elementen en dus essentiële kritiek op de bevoegde staatssecretarissen (Cecile Jodogne, Défi en Christos Doulkeridis, Ecolo). Het is in alle geval duidelijk dat zij zich hebben bezondigd aan wanbeheer en ongeoorloofde politieke inmenging. En wanneer opgetreden …

Door Johan Van den Driessche op 19 oktober 2018, over deze onderwerpen: Beleid regering, Efficiënte Overheid/Goed Bestuur, Onze toekomst

“Er is veel meer nodig om de middenklasse in Brussel te houden”, vindt Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels Parlement, in zijn reactie op de beleidsverklaring van de Brusselse regering: “Brussel moet een veilige thuis en welvarend stadsgewest worden waar iedereen …

Door Johan Van den Driessche op 16 oktober 2018, over deze onderwerpen: Beleid regering, Veiligheid & Brandweer

“Deze lijst van meest veiligheidsgevoelige wijken moet nu gebruikt worden door minister-president Vervoort (PS) om een daadkrachtig, gestructureerd, multidisciplinair en transversaal beleid te ontwikkelen die de veiligheid in die probleemwijken moet verbeteren”, vindt Johan Van den Driessche, …

Door Johan Van den Driessche op 4 oktober 2018, over deze onderwerpen: Economische beleid

“Ook in 2016 verlieten meer bedrijven het Brussels gewest dan er bijkwamen. Een verlies van 1 miljard euro omzet tot gevolg. Minister van Economie Didier Gosuin (Défi) weigert echter de redenen van deze onrustwekkende situatie te onderzoeken. Dit neigt naar schuldig verzuim ingegeven door politieke …

Door Johan Van den Driessche op 26 september 2018, over deze onderwerpen: Ambtenarenzaken, Efficiënte Overheid/Goed Bestuur

“Als parlementsleden moeten we het goede voorbeeld geven”, aldus Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels parlement, “daarom moet de ziekteverlofregeling van parlementsleden gelijkgeschakeld worden met de regeling voor andere Brusselaars.” Zowel op federaal als op …

Door Johan Van den Driessche op 22 augustus 2018, over deze onderwerpen: Brussel-Stad (gemeenteraadslid), Dossier Eurostadion/Parking C/Memorial

“De N-VA is tevreden dat de renovatie van het Koning Boudewijnstadion eindelijk op de agenda komt”, aldus Johan Van den Driessche, gemeenteraadslid van de stad Brussel en Brussels parlementslid, “maar de stad en het gewest zouden beter eerst hun huiswerk maken voordat ze de bal al door spelen naar …