Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Johan Van den Driessche op 13 november 2018, over deze onderwerpen: Veiligheid & Brandweer

“Geef mij maar het rapport van het Rekenhof. Dat is tenminste niet politiek gekleurd en doet alleen maar besluiten dat huidige staatssecretaris Cécile Jodogne (Défi) niet in staat gebleken is om de problemen bij de Brusselse brandweer op structurele wijze aan te pakken”, aldus Johan Van den …

Door Johan Van den Driessche op 23 oktober 2018, over deze onderwerpen: Veiligheid & Brandweer

“In het verslag ontbreken essentiële elementen en dus essentiële kritiek op de bevoegde staatssecretarissen (Cecile Jodogne, Défi en Christos Doulkeridis, Ecolo). Het is in alle geval duidelijk dat zij zich hebben bezondigd aan wanbeheer en ongeoorloofde politieke inmenging. En wanneer opgetreden …

Door Johan Van den Driessche op 16 oktober 2018, over deze onderwerpen: Beleid regering, Veiligheid & Brandweer

“Deze lijst van meest veiligheidsgevoelige wijken moet nu gebruikt worden door minister-president Vervoort (PS) om een daadkrachtig, gestructureerd, multidisciplinair en transversaal beleid te ontwikkelen die de veiligheid in die probleemwijken moet verbeteren”, vindt Johan Van den Driessche, …

Door Johan Van den Driessche op 22 juni 2018, over deze onderwerpen: Veiligheid & Brandweer

“Een lijst van ‘Zwarte Crimipunten’ moet komaf maken met de buurtcriminaliteit die bepaalde wijken onleefbaar maakt”, aldus Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels Parlement, “Het huidig beleid van continu brandjes blussen is niet de juiste weg” In april was er de …

Door Johan Van den Driessche op 21 februari 2018, over deze onderwerpen: Dossier buurtinformatienetwerken, Veiligheid & Brandweer

"Het hele Brusselse gewest telt slechts 8 buurtinformatienetwerken (BIN), de stad Antwerpen liefst 52 waarvan 9 in de binnenstad. Nochtans spelen BIN’s een belangrijke rol inzake het lokaal veiligheidsbeleid. Waarom neemt de minister-president van Brussel geen initiatief?", vraagt een ontstelde …

Door Johan Van den Driessche op 20 februari 2018, over deze onderwerpen: Efficiënte Overheid/Goed Bestuur, Veiligheid & Brandweer

“Slechts 3,3 miljoen € van de 55 miljoen € van het EU-toppenfonds wijst het Brussels gewest toe aan de EU-toppen zelf.  Bovendien gebeurt de verdeling over de 6 politiezones los van het werkelijk aantal gepresteerde uren voor die toppen. Wel kreeg het drugscentrum Transit liefst 5 miljoen € uit dat …