Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Johan Van den Driessche op 15 november 2018, over deze onderwerpen: Band Brussel-Vlaanderen, Beleid regering, Brussel-Stad (gemeenteraadslid), Dossier Eurostadion/Parking C/Memorial, Onze toekomst

Interview overgenomen uit Bruzz op 14/11/2018 (foto: © Bart Dewaele) Het nieuws kwam vorige week als een donderslag bij heldere hemel: Johan Van den Driessche verlaat de politiek. De fractieleider van N-VA in het Brussels parlement stond bekend als een dossiervreter en beminnelijk man. Een …

Door Johan Van den Driessche op 12 november 2018, over deze onderwerpen: Beleid regering, Dossier rapporten Rekenhof

“Slechts 21 % van de autonome bestuursinstellingen kregen voor hun rekeningen 2017 een goedkeuring van het Rekenhof. Men kan zich de vraag stellen of die directies wel tegen hun taak opgewassen zijn en wat er nog moet gebeuren opdat de minister-president en de betrokken ministers zouden optreden”, …

Door Johan Van den Driessche op 19 oktober 2018, over deze onderwerpen: Beleid regering, Efficiënte Overheid/Goed Bestuur, Onze toekomst

“Er is veel meer nodig om de middenklasse in Brussel te houden”, vindt Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels Parlement, in zijn reactie op de beleidsverklaring van de Brusselse regering: “Brussel moet een veilige thuis en welvarend stadsgewest worden waar iedereen …

Door Johan Van den Driessche op 16 oktober 2018, over deze onderwerpen: Beleid regering, Veiligheid & Brandweer

“Deze lijst van meest veiligheidsgevoelige wijken moet nu gebruikt worden door minister-president Vervoort (PS) om een daadkrachtig, gestructureerd, multidisciplinair en transversaal beleid te ontwikkelen die de veiligheid in die probleemwijken moet verbeteren”, vindt Johan Van den Driessche, …

Door Johan Van den Driessche op 14 juni 2018, over deze onderwerpen: Beleid regering

“Het is onaanvaardbaar dat de vriendjes van de regering een voorkeursbehandeling krijgen en de toegekende subsidies om niet-Belgen te mobiliseren om te stemmen naar politiek gekleurde, linkse verenigingen gaan”, aldus Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels parlement …

Door Johan Van den Driessche op 27 april 2018, over deze onderwerpen: Beleid regering, Netheid

In de plenaire vergadering van het Brussels parlementen stond vandaag een stemming op de agenda betreffende een voorstel van ordonnantie met het oog op een intelligent en gedifferentieerd systeem voor afvalophaling, ingediend door MR.  Netheid en afvalbeleid zijn één van de grote uitdagingen in …