Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Johan Van den Driessche op 15 november 2018, over deze onderwerpen: Band Brussel-Vlaanderen, Beleid regering, Brussel-Stad (gemeenteraadslid), Dossier Eurostadion/Parking C/Memorial, Onze toekomst

Interview overgenomen uit Bruzz op 14/11/2018 (foto: © Bart Dewaele) Het nieuws kwam vorige week als een donderslag bij heldere hemel: Johan Van den Driessche verlaat de politiek. De fractieleider van N-VA in het Brussels parlement stond bekend als een dossiervreter en beminnelijk man. Een …

Door Johan Van den Driessche op 9 mei 2018, over deze onderwerpen: Band Brussel-Vlaanderen, Financiën & Begroting

De N-VA pleit voor een Brusselpact tussen de Vlaamse en de Franse gemeenschap over investeringen in capaciteit inzake gemeenschapsvoorzieningen zoals onderwijs, kinderopvang, zorg en inburgering. Vandaag vond in het Vlaams Parlement een gemeenschappelijke commissievergadering plaats tussen leden …

Door Johan Van den Driessche op 4 mei 2018, over deze onderwerpen: Band Brussel-Vlaanderen, Brussel-Stad (gemeenteraadslid), Dossier fusie gemeenten, Onze toekomst

“De Vlaamse aanwezigheid in Brussel inzake onderwijs, cultuur en zorg is een succesverhaal voor alle Brusselaars en de economische belangen van beide gewesten lopen ook vrij parallel. Daarom pleit de N-VA voor een normalisatie van de relaties”, aldus Johan Van den Driessche, fractievoorzitter voor …

Door Johan Van den Driessche op 27 oktober 2017, over deze onderwerpen: Band Brussel-Vlaanderen, Beleid regering

Met verbazing en ontgoocheld heeft de N-VA uw  beleidsverklaring gisteren in dit halfrond aanhoord.Eerst en vooral wil ik  reageren op een aantal van uw fake news boodschappen en waar u met framing en halve waarheden de bevolking probeert te foppen. De fiscale vervorming voorziet inderdaad in …

Door Johan Van den Driessche op 1 juli 2017, over deze onderwerpen: Band Brussel-Vlaanderen, Brussel-Stad (gemeenteraadslid), Dossier fusie gemeenten, Dossier fusie politiezones

Interview zoals het op 01/07/2017 verscheen in La Libre. Interview afgenomen door Frédéric Chardon …

Door Johan Van den Driessche op 27 juni 2017, over deze onderwerpen: Band Brussel-Vlaanderen, Brussel-Stad (gemeenteraadslid)

Mevrouw de schepen van Nederlandstalig onderwijs in de stad Brussel, De dienstdoende voorzitter van de gemeenteraad van gisteren, Alain Courtois (MR), heeft het gisteren wat laten ondersneeuwen maar laat er voor de buitenwereld geen twijfel over bestaan, vanaf vandaag bent u, cumulkampioen Faouzia …