Vervoort moet werk maken van meest veiligheidsgevoelige Brusselse wijken

Door Johan Van den Driessche op 16 oktober 2018, over deze onderwerpen: Beleid regering, Veiligheid & Brandweer

“Deze lijst van meest veiligheidsgevoelige wijken moet nu gebruikt worden door minister-president Vervoort (PS) om een daadkrachtig, gestructureerd, multidisciplinair en transversaal beleid te ontwikkelen die de veiligheid in die probleemwijken moet verbeteren”, vindt Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels Parlement, naar aanleiding van de voorstelling van het Brussels criminaliteitsrapport.

Dat rapport probeert de criminaliteit in het Brussels gewest in kaart te brengen en tracht die te lokaliseren op wijkniveau. Het verslag 2016-2017 van het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid rapport werd vandaag in de commissie voor de Binnenlandse Zaken besproken. Dat gebeurde op voorstel van Johan Van den Driessche naar aanleiding van zijn eerdere interpellaties omtrent veiligheidsgevoelige plaatsen zoals Peterbos en de Hallepoort.

Uit het rapport blijkt dat in de wijken Grote Markt, Kuregem Bara, de Brabantwijk, Hallepoort en Matonge het meest criminele feiten konden worden vastgesteld in 2016. “In het verleden hebben wij al eerder voorgesteld een dergelijke lijst van meest veiligheidsgevoelige plaatsen op te maken. Ik hoop dat de minister-president zijn coördinerende rol op vlak van veiligheid ernstig neemt en deze lijst zal aanwenden voor een prioritering en een pro-actiever en duurzamer beleid met gestructureerde en multidisciplinaire acties die gaan van quick wins, over preventieve en repressieve acties met als doel de veiligheid in de wijken te verbeteren.”, stelt Johan Van den Driessche voor.

Betekenisvol is ook dat de criminaliteit in dit gewest in kaart brengen geen gemakkelijke oefening blijkt te zijn, hoofdzakelijk door de structuur van dit gewest met haar 19 gemeenten en 6 politiezones. “Er kon slechts 55% van de geregistreerde criminaliteit gelokaliseerd worden op het niveau van de wijken, wat deels te wijten is aan technische moeilijkheden. Maar ook de lokalisatie van feiten door de politiezones verschilt aanzienlijk: zo heeft politiezone Brussel Hoofstad Elsene slechts 46% van de criminele feiten gelokaliseerd op wijkniveau terwijl politiezone Marlow 63% van de criminele feiten heeft kunnen lokaliseren. Dat heeft natuurlijk een impact op het in kaart brengen van de criminaliteit in de 118 wijken dit gewest”, besluit Johan Van den Driessche.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is