Vaste Commissie voor Taaltoezicht tikt stad Brussel op de vingers

Door Johan Van den Driessche op 15 december 2018, over deze onderwerpen: Brussel-Stad (gemeenteraadslid)

“Een stadslogo zou alle Brusselaars moeten aanspreken en verbinden, ook naar buiten toe. Daarbij moeten Nederlands en Frans steeds op voet van gelijkheid worden geplaatst. Ik ben dan ook tevreden dat de Vaste Commissie voor Taaltoezicht duidelijk stelt dat het BXL-logo steeds, ook door de van haar afhangende instellingen, moet vergezeld worden van de tweetalige baseline”, aldus Mathias Vanden Borre, gemeenteraadslid voor N-VA in de stad Brussel, “Ik zal op de volgende gemeenteraad het stadsbestuur haar engagement vragen om deze beslissing loyaal uit te voeren”. Johan Van den Driessche, de voorganger van Vanden Borre in de gemeenteraad, had klacht neergelegd bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT). Tussen de VCT en de Stad kwam toen het compromis uit de bus dat dit BXL-logo steeds zou verschijnen met de tweetalige baseline ‘Notre ville - Onze stad’.

In de praktijk blijkt echter dat de tweetalige baseline op vele plaatsen en publicaties ontbreekt. Daarom had Johan Van den Driessche een nieuwe klacht ingediend op 24 juli 2018. De VCT heeft op 4 december terzake een beslissing genomen en stelt Van den Driessche volledig in het gelijk.

In 2015 werd door het stadsbestuur het nieuw marketinglogo van de stad Brussel voorgesteld, het zgn. BXL-logo. Dit logo stootte op groot ongenoegen bij Vlamingen in Brussel maar ook in Vlaanderen zelf. Het stadsbestuur had immers haar inspiratie gehaald bij het vroegere FDF, de partij die van haatdragende uitspraken tegen Vlamingen haar motto heeft gemaakt. Met dit logo wordt in het buitenland de indruk gewekt dat Brussel de facto een Franstalige stad is. Bovendien maakt het van de Nederlandstaligen in Brussel tweederangsburgers en geeft dit ook een totaal verkeerd signaal naar Vlaanderen en de Vlamingen. Nochtans was er een perfect alternatief mogelijk, namelijk BRU. BRU is immers de officiële afkorting voor Brussel bepaalt door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie, die bijvoorbeeld ook in de luchtvaartsector gebruikt wordt. Het oude logo behouden of een ander beeldmerk kiezen, was natuurlijk ook perfect mogelijk.

“De VCT geeft nu duidelijk aan dat het vorige stadsbestuur de afspraken niet nakwam. Bovendien zegt de VCT in haar advies heel duidelijk dat die baseline ook van toepassing is op de rechtspersonen die er van afhangen”, aldus Mathias Vanden Borre, “Ik zal op de volgende gemeenteraad het engagement van het stadsbestuur vragen om dit advies loyaal uit te voeren. Indien er zich nieuwe inbreuken zouden voortdoen zal ik niet nalaten de VCT te vragen om tussen te komen en corrigerend op te treden”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is