Tijd voor verandering bij de Brusselse gemeenschapswachten (Bravvo vzw)

Door Johan Van den Driessche op 13 september 2017, over deze onderwerpen: Veiligheid & Brandweer

Het aantal “technische vaststellingen” overgemaakt aan de stadsdiensten per gemeenschapswacht in de stad Brussel ligt 11 maal lager dan deze in Gent. Bovendien ontbreken een hele reeks gegevens die het mogelijk moeten maken om de werking en inzet van gemeenschapswachten te kunnen evalueren. “Het is dringend tijd voor verandering bij vzw Bravvo”, aldus Johan Van den Driessche, Brussels gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor de N-VA.

Gemeenschapswachten worden door de wet van 15 mei 2007 omschreven als gemeentepersoneel met als opdracht het verhogen van het veiligheidsgevoel van de burgers en het voorkomen van openbare overlast en criminaliteit.

De  107 gemeenschapswachten die de stad Brussel in 2016 tewerkstelde via de vzw Bravvo hebben in totaal 11.856 (technische) vaststellingen (bijvoorbeeld kapotte straatsverlichting, overvolle vuilnisbak, …) overgemaakt aan de bevoegde stadsdiensten of partners.

In Gent, bijvoorbeeld, hebben in 2015 de 21 gemeenschapswachten maar liefst 26.416 technische vaststellingen overgemaakt aan de bevoegde stadsdiensten of partners. Dat betekent per gemeenschapswacht 111 vaststellingen per jaar in Brussel tegenover 1.258 technische vaststellingen per jaar in Gent. Of in Brussel ruwweg  1 vaststelling om de twee dagen tegenover 11 om de twee dagen in Gent.

Hoeft het gezegd te worden dat zulke technische vaststellingen een invloed hebben op de leefbaarheid van de stad. Het aantal vaststellingen is ook een belangrijke indicator en dit zowel omdat hieruit de nodige beleidsinformatie kan gehaald worden maar ook om de werking en de inzet van het team te kunnen evalueren. Bovendien is het ook een belangrijk signaal naar de bevolking en de betrokkenen.

De Brusselse gemeenschapswachten zijn wel niet gemachtigd om inbreuken te beboeten met een GAS-boete, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Gent of Antwerpen waar een bepaalde categorie gemeenschapswachten dat wel kan. In Gent is dat bijvoorbeeld 25% van de 21 gemeenschapswachten. “We vinden het onbegrijpelijk dat niet de nodige stappen werden ondernomen door het stadsbestuur om dit mogelijk te maken en de gewezen burgemeester wenste ook niet toe te lichten waarom dit niet gebeurde. Liggen er misschien doctrinaire redenen aan de grondslag?”, vraagt Johan Van den Driessche zich af.

De Brusselse gemeenschapswachten blijken ook hun preventie- en sensibiliseringsfunctie amper uit te oefenen. Uit de extra gegevens blijkt dat er in 2016 blijkbaar 1.570 preventie- en sensibiliseringsacties plaatsvonden in Brussel terwijl in Gent (2015) 15.724 preventie- en sensibiliseringsacties plaatsvonden.

Voor de details omtrent de uurrooster en verdeling van de gemeenschapswachten over de wijken werd ons medegedeeld dat die gegevens worden verzameld. Bovendien kan het stadsbestuur ondanks aandringen blijkbaar niet meedelen hoeveel gemeenschapswachten gemiddeld worden ingezet, het aantal “beleidsrelevante meldingen” die worden overgemaakt aan de bevoegde diensten en het aantal  beleidsrelevante gerichte acties. Daardoor is het onmogelijk een volledig beeld te krijgen van de reële activiteiten van de gemeenschapswachten en ontbreekt het ook het stadsbestuur  aan de noodzakelijke beleidsinformatie om de werking van de gemeenschapswachten te kunnen evalueren en bij te sturen en dat betreurt de N-VA omdat dit een negatieve impact heeft op de leefbaarheid van de stad. “Gezien deze vaststellingen kunnen wij slechts besluiten dat zich een herziening van de hele organisatie van de vzw Bravvo en haar werking opdringt”, besluit Johan Van den Driessche.

 

*Geactualiseerde nota op basis van extra door de Stad Brussel aangeleverde gegevens

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is