Ook voor Brusselse parlementsleden ziekteverlofregeling gelijk te schakelen met andere Brusselaars

Door Johan Van den Driessche op 26 september 2018, over deze onderwerpen: Ambtenarenzaken, Efficiënte Overheid/Goed Bestuur

Als parlementsleden moeten we het goede voorbeeld geven”, aldus Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels parlement, “daarom moet de ziekteverlofregeling van parlementsleden gelijkgeschakeld worden met de regeling voor andere Brusselaars.

Zowel op federaal als op Vlaams niveau zijn er plannen om de ziekteverlofregeling van ambtenaren aan te passen. In het Vlaams parlement verklaarde fractieleider Matthias Diependaele dat ook de ziektverlofregeling van de parlementsleden gelijkgeschakeld moet worden aan wat gevraagd wordt van andere Vlamingen.

Brussel mag niet achterblijven, ook in het Brussels parlement moet dat debat aangegaan worden”, aldus Johan Van den Driessche, “Als het van N-VA afhangt, moet de ziekteverlofregeling van parlementsleden gelijkgeschakeld worden met de regeling voor andere Brusselaars. Ook in Brussel zal de N-VA initiatief nemen om daar naartoe te werken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is