Ontbrekende communicatie rond ‘nieuwe’ Brusselse onroerende voorheffing leidt tot chaos en frustratie

Door Johan Van den Driessche op 2 juli 2018, over deze onderwerpen: Belastingen, Financiën & Begroting, Media & Communicatie

Rond deze tijd ontvangen de eigenaars van onroerende goederen die gelegen zijn in het Brussels hoofdstedelijk gewest hun aanslagbiljet in de onroerende voorheffing. Het is de eerste keer dat het gewest zelf, en dus niet langer de federale administratie, die aanslagbiljetten opstelt en verstuurt.

Maar een en ander loopt flink verkeerd.

Het nieuw aanslagbiljet bevat veel minder informatie, de toepassing van de (vrijstellings)regels werd aangepast en ook de taal van het aanslagbiljet werd soms gewijzigd op basis van informatie uit de kruispuntbank. Door alternatieve controles krijgen een groot aantal gezinnen geen aftrek meer voor ‘kinderen ten laste’ maar in 4000 reeds verzonden aanslagbiljetten is het niet zeker of die weigering wel correct is. Kortom, de kans is zeer groot dat wie vandaag zijn aanslagbiljet ontvangt met veel vragen zit. Maar wanneer de burger zijn vragen stelt krijgt hij een standaard e-mail waaruit blijkt dat het nog maanden kan duren om een concreet antwoord te krijgen. Bovendien lag de website zowat een week op apegapen.

Dat bij de invoering van een nieuw systeem wat kleinere zaken verkeerd lopen is niet steeds te vermijden maar hier is meer aan de hand.

Van Minister Guy Vanhengel, die hierover vandaag in het parlement door onder andere Brussels fractievoorzitter voor de N-VA, Johan Van den Driessche werd geïnterpelleerd kon worden vernomen dat de informatiecampagne over de weldaden van het feit dat het gewest nu zelf de onroerende voorheffing int, 2 miljoen € kost.

“Waarom bevat het aanslagbiljet geen adres van het onroerend goed dat wordt belast en van de mogelijke verminderingen en vrijstellingen waarop de eigenaar recht kan hebben?  Waarom is er geen informatie over wat er werd gewijzigd t.o.v. het vorig aanslagbiljet zodat de eigenaar kan controleren of de wijziging wel correct is? Waarom werd in het geval van ongeveer 4000 aanslagbiljetten niet de vermelding gemaakt dat de administratie niet zeker is of de aftrek voor kinderen ten laste terecht werd geweigerd? Waarom werd er geen informatiedesk opgezet waar eigenaars terecht kunnen met hun vragen?” vraagt Van den Driessche zich af, “Ik vind het onbegrijpelijk en hoogst ongepast dat er 2 miljoen € wordt uitgegeven om over zichzelf de loftrompet te steken maar de burgers moeten wel op hun honger blijven zitten als het om concrete informatie gaat.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is