Net Brussel, als een zwart gat in het heelal.

Door Johan Van den Driessche op 10 maart 2017, over deze onderwerpen: Efficiënte Overheid/Goed Bestuur, Financiën & Begroting, Netheid

"Net Brussel wordt voor de derde maal gedagvaard voor oneerlijke concurrentie. Er moet daarom in dat verband dringend een kerntakendebat plaatsvinden. Bovendien zijn instellingen als Net Brussel als de zwarte gaten in het heelal. Ze oefenen een enorme aantrekkingskracht uit op financiële middelen, maar zijn niet direct waarneembaar en dus ook niet controleerbaar. Dat moet absoluut veranderen!”, aldus Johan Van den Driessche, N-VA fractievoorzitter in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Voor de derde keer in minder dan een jaar voelt de privaatrechtelijke afvalsector zich genoodzaakt om naar de rechter te stappen om haar rechten in het Brusselse bedrijfsafvalbeheer te laten gelden. De private sector heeft vooral problemen met de activiteiten van Net Brussel inzake niet-huishoudelijk afval waar overheidsfondsen blijken te zorgen voor vervalsing van de concurrentie. Bovendien krijgt Net Brussel een waarborglening tot 23 miljoen euro. Dit bedrag moet dienen om een eventuele veroordeling in het kader van een geschil met de FOD Financiën te bekostigen. Een waarborg dus, waarvan de privébedrijven die moeten concurreren met Net Brussel en ook een geschil hebben lopen niet van kunnen genieten.

Ook de afwezigheid van een betrouwbare afzonderlijke boekhouding voor de activiteiten waarmee Net Brussel de private sector beconcurreert is een groot probleem. Op die wijze is het heel moeilijk om concurrentieverstoring aan te tonen.

Johan Van den Driessche ondervroeg daarover staatssecretaris Fadila Laanan (PS) vandaag in het Brussels parlement. Haar antwoord voldeed echter helemaal niet.

Johan Van den Driessche vindt het zeer betreurenswaardig dat eenzelfde overheidsinstelling voor de derde keer wordt gedagvaard door de private sector voor oneerlijke concurrentie: “Dat een liberale partij deel uit maakt van deze regering maakt de situatie nog ontstellender. Maar zowat iedereen heeft ondertussen door dat Open VLD in Brussel geen liberale partij meer is.” Bovendien vraagt Johan Van den Driessche dat er een debat plaatsvindt in het parlement over de kerntaken van Net Brussel. Wat heeft de overheid er bijvoorbeeld mee te winnen diensten onder de prijs aan te bieden aan de private sector? Bovendien kan dit mogelijks zelfs als verboden staatssteun worden gekwalificeerd.

Tenslotte vraagt de N-VA dat er een einde wordt gemaakt aan het gebrek aan transparantie en controlemogelijkheden voor het parlement en de bevolking in de diverse overheidsinstellingen die rond het gewest hangen. “Deze instellingen zijn net als de zwarte gaten van het heelal. Ze oefenen een enorme aantrekkingskracht uit, in dit geval van financiële middelen en postjes, maar ze zijn zelf niet direct waarneembaar, en dus niet controleerbaar”, besluit Van den Driessche.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is