N-VA eist dat de uitvoeringsbesluiten inzake economische ontwikkeling worden voorgelegd aan de parlementscommissie

Door Johan Van den Driessche op 30 maart 2018, over deze onderwerpen: Economische beleid

In de plenaire vergadering van het Brussels Parlement werd vandaag over de ordonnantie betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen gestemd. Die ordonnantie verleent echter naar de mening van de N-VA een te ruimte machtiging aan de Brusselse regering zoals het bepalen van het doel van de steun en het toepassingsgebied. “De Raad van State heeft trouwens de te ruime machtigingen aan de regering aan de kaak gesteld”, merkt fractievoorzitter van de N-VA, Johan Van den Driessche op, “De facto wordt op die wijze de rol van het parlement buiten spel gezet.

Het is lovenswaardig dat minister van Economie Didier Gosuin (Défi) zich engageert om de uitvoeringsbesluiten voor te leggen ter advies aan de Economische en Sociale Raad van Brussel, maar het is echter onaanvaardbaar dat het parlement niet wordt betrokken. “Daarom eis ik dat de ontwerp- uitvoeringsbesluiten ter bespreking worden voorgelegd aan de commissie economie van het parlement”, aldus Van den Driessche.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is