Minister-President Vervoort (PS) faalt in aanpak prostitutieprobleem

Door Johan Van den Driessche op 12 juni 2018, over deze onderwerpen: Brussel-Stad (gemeenteraadslid), Dossier fusie gemeenten, Toezicht op gemeenten

Vier jaar praten en nog geen meter vooruitgang inzake een geharmoniseerde aanpak van de prostitutie in dit gewest. Ondertussen zijn sekswerkers en de buurtbewoners het slachtoffer. Hiermee wordt nogmaals aangetoond dat het Brussels gewest stoot op de grenzen van haar bestuursmodel”, aldus Johan Van den Driessche, fractievoorzitter voor de N-VA in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Sinds de zomer van 2014 is minister-president Rudy Vervoort bevoegd voor o.m. ordehandhaving, de coördinatie van de veiligheid en de harmonisering van de politiereglementen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een van de prangende zaken in het Brussels gewest is het ontbreken van een gecoördineerde en geharmoniseerde aanpak van de prostitutie in de openbare ruimte. Vandaag voeren de drie meest betrokken gemeenten (Stad Brussel, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek) elke hun eigen politiek. Hierdoor wordt niet enkel de aanpak minder effectief maar die aanpak werkt de situatie in de andere betrokken gemeenten soms zelfs tegen.

Reeds in mei 2017 moest de Minister-President aan Johan Van den Driessche toegeven dat er geen vooruitgang was geboekt. Hij hoopte toen dat de burgemeesters gecoördineerd te werk wilden  gaan om het prostitutieprobleem gemeenschappelijk aan te pakken. Maar vandaag moest de Minister-President, n.a.v. een nieuwe interpellatie van Johan Van den Driessche, nogmaals toegeven dat hij de betrokken burgemeesters niet heeft kunnen overtuigen zich achter een gemeenschappelijke visie en aanpak van de prostitutie te scharen. Wat daarbij onthutsend is, is dat de drie betrokken burgemeesters twee partijgenoten en één coalitiegenoot zijn. Ondertussen kreunen de inwoners van de betrokken buurten onder de overlast en vermindert de leefbaarheid van de betrokken buurten zienderogen. Bovendien bevinden de betrokken sekswerkers zich dikwijls in heel kwetsbare situaties. Vorige week werd tijdens de nacht van 4 op 5 juni nog een Afrikaanse prostituee uit het Noordkwartier gewelddadig om het leven gebracht.

“Maar deze dramatische situaties volstaan blijkbaar niet om de drie burgemeesters tot een gemeenschappelijke aanpak te krijgen. Bovendien vertoont de Minister-President hier duidelijk een gebrek aan leiderschap. Vaststellen en toezien volstaat niet meer. Hier moet de zaak resoluut en krachtig in handen worden genomen maar daar slaagt Minister-President Vervoort niet in”, aldus Van den Driessche.

Hiermee wordt nogmaals aangetoond dat het Brussels gewest stoot op de grenzen van haar bestuursmodel. We moeten absoluut afscheid nemen van de huidige structuur van 19 gemeenten en één gewest en vervangen door één sterk stadsgewest, met behoud van de nabijheidvoorzieningen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is