Maak Brussel veilig en welvarend waar iedereen zich inschrijft in onze huisregels

Door Johan Van den Driessche op 19 oktober 2018, over deze onderwerpen: Beleid regering, Efficiënte Overheid/Goed Bestuur, Onze toekomst

“Er is veel meer nodig om de middenklasse in Brussel te houden”, vindt Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels Parlement, in zijn reactie op de beleidsverklaring van de Brusselse regering: “Brussel moet een veilige thuis en welvarend stadsgewest worden waar iedereen zich inschrijft in onze huisregels.”

Eén enkele maatregel zal niet volstaan om de middenklasse in Brussel te houden. Die ambitie vraagt om een holistische aanpak waarbij een wervend verhaal van rechten en plichten wordt uitgedragen. Daarvoor is ten eerste nood aan een echt en gecoördineerd veiligheidsbeleid in een stadsgewest dat er niet vuil en verwaarloosd uitziet. Een stadsgewest met een vlotte en veilige mobiliteit, met werkelijke aandacht voor zwakke weggebruikers en beter openbaar vervoer. Een stadsgewest met schone lucht waar kinderen gezond kunnen opgroeien. Een stadsgewest met een kwalitatiever Franstalig onderwijs. Een stadsgewest met een echt ondernemersvriendelijk beleid dat echte jobs beoogt.

Kortom, een welvarend stadgewest waar het aangenaam thuiskomen is.

Dit is enkel mogelijk in een efficiënter gereorganiseerd stadsgewest met een beter bestuur op gewestelijk en gemeentelijk niveau. Pas dan zal men tot een hechte samenleving komen waar de bevolking niet enkel op de hoogte wordt gebracht van zijn rechten maar waar iedereen ook zijn plichten kent. Elke bewoner moet zich hier kunnen thuis voelen. Op die manier samenleven veronderstelt echter ook dat iedereen zich houdt aan de huisregels anders dreigt onze samenleving een hel te worden.

Dit betekent dat iedereen zich inschrijft in onze waarden, normen en tradities. Dat veronderstelt ook een integratie en dus een verplichte inburgering van alle nieuwkomers. Voor deze manier van samenleven, voor deze visie op ons stadsgewest, voor een veilige thuis in een welvarend Brussel, kunnen de Brusselaars rekenen op de N-VA.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is