Gebrek aan visie bij Brusselse regering brengt Brussel als hoofdstad van Europa in gevaar

Door Johan Van den Driessche op 15 mei 2017, over deze onderwerpen: Internationale Relaties

“Dat Brussel de hoofdstad van Europa zal blijven, is niet gegarandeerd. Door de brexit en de oostelijke uitbreiding van de Europese Unie is Brussel niet langer het geografische middelpunt van Europa maar behoort Brussel langzamerhand tot de westelijke buitengrens van de Europese Unie. Dat en het op diverse vlakken onderpresteren van Brussel geeft degelijk reden tot bezorgdheid, want er staat nergens in steen gebeiteld dat de Europese instellingen die in Brussel gevestigd zijn, hier ook zullen blijven. Het is verontrustend dat de Brusselse regering geen visie heeft om de rol van Brussel als hoofdstad van Europa te vrijwaren”, waarschuwt Johan Van den Driessche naar aanleiding van zijn tussenkomst in de commissie voor de Europese Aangelegenheden op 15 mei 2017.

Bovendien kreeg het imago van Brussel als hoofdstad van Europa onlangs een flinke deuk doordat het Brussels Gewest, samen met het Waals Gewest, het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada (CETA) op de helling zette. “Het Brussels Gewest heeft, als hoofdstad van Europa, daardoor geen al te goede beurt gemaakt op het vlak van loyaal partnerschap ten opzichte van de Europese Unie. Nochtans is de aanwezigheid van de Europese instellingen enorm belangrijk voor het Brussels Gewest. Naar schatting zorgen de Europese instellingen voor 120.000 banen, waarvan 80.000 direct en 40.000 indirect. Daarmee klokt de sector af  op 16,7 procent van de tewerkstelling in Brussel en 5 miljard euro aan toegevoegde waarde voor de Brusselse economie”, stelt Johan Van den Driessche vast.

Door de brexit-onderhandelingen komt ook de verhuizing van de zetel van het Europees Parlement van Straatsburg naar Brussel op de agenda. “Als de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement, waarbij naar schatting 8.000 tot 9.000 mensen betrokken zijn, twaalf keer per jaar in Brussel plaatsvinden, dan zou dat alvast een stevige economische opsteker zijn voor het Brussel Gewest”, beaamt Johan Van den Driessche. Bovendien zijn twee Europese agentschappen in Londen, de Europese Bankautoriteit (EBA) en het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) door de brexit op zoek naar een nieuwe locatie. “Het zou een goede zaak zijn, mocht minstens één van beide agentschappen zich in het Brussels Gewest vestigen”, vervolgt Johan Van den Driessche. 

“Brussel heeft inderdaad enkele sterke troeven, maar enige zelfkritiek is toch op zijn plaats. Deze problematiek was onderhuids trouwens al aan de orde, toen de Europese Unie naar het oosten begon uit te breiden. Het laksisme en een gebrek aan langetermijnvisie omtrent de rol van Brussel als hoofdstad voor Europa is typerend voor de Brusselse PS. Daarom doe ik een oproep tot een hoorzitting diengaande, achter gesloten deuren, met vertegenwoordigers van deze instellingen om te achterhalen wat Brussel beter moet doen”, besluit Johan Van den Driessche. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is