Brusselse vzw’s: belangenvermenging loert weer om de hoek

Door Johan Van den Driessche op 8 september 2017, over deze onderwerpen: Brussel-Stad (gemeenteraadslid), Efficiënte Overheid/Goed Bestuur

Op dit ogenblik is Brussels schepen Karine Lalieux voorlopig ook bevoegd voor Toerisme en deze situatie zou wel eens definitief kunnen worden. In dat geval wordt zij ook voorzitter van stads-vzw Brussels Major Events (BME). Maar zelfs als ze geen voorzitter zou worden valt deze vzw wel onder haar bevoegdheid. Haar broer, Patrick Lalieux, is gedelegeerd bestuurder van stads-vzw Rock The City die ook onder de bevoegdheid valt van zijn zus. Die vzw heeft als één van haar grootste klanten... BME.

"In dat geval zouden we een situatie krijgen waarbij een schepen politiek verantwoordelijk is en toezicht uitoefent op instellingen waarin een direct familielid een cruciale functie vervult. Vanuit deontologisch en ethisch oogpunt zou dat volstrekt onaanvaardbaar zijn! Ik roep hierbij het stadsbestuur op om hier terzake op te treden", aldus Johan Van den Driessche, gemeenteraadslid voor de N-VA in Brussel-Stad.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is