Brusselse regels Airbnb werken marktverstorend

Door Johan Van den Driessche op 18 januari 2017, over deze onderwerpen: Belastingen, Economische beleid

“De Brusselse administratie ontving slechts 1.912 aanvragen tot registratie van toeristische logies. Nochtans zijn er minstens 7.000 Airbnb-adressen in het Brussels Gewest. De huidige regeling is disproportioneel zwaar waardoor een niet-officieel circuit kan ontstaan. Bovendien ontmoedigt dit de particulieren die veel minder tijd en middelen hebben. Daarom moet de regering haar marktverstorende regeling zo snel mogelijk bijsturen en niet wachten tot 2019”, aldus Johan Van den Driessche, fractievoorzitter N-VA in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.  

Vandaag interpelleerde Johan Van den Driessche minister-president Rudi Vervoort naar aanleiding van de petitie van het kamerdeelplatform Airbnb gericht tegen de regels voor toeristische logies.

Deze regels zijn voor de N-VA complex, verwarrend en disproportioneel en dat staat in schril contract met de aanpak in bijvoorbeeld Vlaanderen, waar een uitbater van Airbnb-logies van start kan gaan na een eenvoudige melding bij Toerisme Vlaanderen. Eerst registeren, dan controleren is de werkwijze in Vlaanderen. De controle slaat dan op de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, het bewijs van goed zedelijk gedrag en het brandveiligheidsattest dat moet voorhanden zijn. In Brussel moeten Airbnb-verhuurders onder meer sanitaire voorzieningen voorzien die aan de bewoners van de gastenkamers voorbehouden zijn en dagelijks een ontbijt voor de gasten serveren. “Onnodige maatregelen die vele particulieren afschrikt en zelfs benadeelt ”, vindt Johan Van den Driessche.

De huidige Brusselse regels zijn disproportioneel zwaar en dat heeft ook een impact op het aantal aanvragen voor registratie die tot op heden werden ontvangen, namelijk 1.912 aanvragen waarvan de helft zich bevindt in de stad Brussel en twee derde in de Brusselse Vijfhoek.  Wetende dat 90 % van de aanbieders slecht één Airbnb-logie heeft en er ongeveer 7.000 Airbnb-adressen momenteel kunnen geteld worden wil dit zeggen dat duizenden Airbnb-adressen dreigen in een ‘alternatief circuit’ terecht te komen en ontsnappen dus ook aan logiesbelasting. Bovendien zorgt deze regeling voor een ander onevenwicht. Semi-professionals hebben door dat dit kamerdeelplatform lucratieve diensten kan opleveren. Zij kopen of huren quasi volledige appartementen die zij nadien via Airbnb verhuren aan derden. Zij hebben meer middelen dan een particulier om de papiermolen en de vereisten van de registratie rond te krijgen. De zware aanvraagprocedure zorgt ervoor dat particulieren ontmoedigd worden en dus werkt de huidige Brusselse regeling ook vanuit die invalshoek marktverstorend.

De minister-president weigert echter terug te komen op haar eerdere plannen om in de zomer 2018 de huidige regeling te evalueren “want als we elke nieuwe maatregel al meteen moeten gaan evalueren, blijven we bezig”, aldus de minister-president. “Dat is uiteraard een zwak argument. Als er problemen zijn dan moeten die aangepakt worden en niet worden vooruitgeschoven ”, stelt Johan Van den Driessche. Gezien het marktverstorend karakter vraagt Johan Van den Driessche dat de huidige regeling zo snel mogelijk wordt aangepast, minstens voor wat de particulieren betreft, ook om te vermijden dat het alternatief circuit ingebed geraakt in haar bestaan.

Op vraag van Johan Van den Driessche antwoordde de minister-president eveneens dat sinds  16 november 2016 door 6 inspecteurs van de Economische Inspectie 116 onderzoeken werden geopend. Er waren 127 bezoeken ter plaatse. Ten slotte werden er 56 waarschuwingen uitgeschreven en 2 processen-verbaal opgemaakt. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is