Brussel schreeuwt om een vooruitstrevende manier van afvalophaling

Door Johan Van den Driessche op 27 april 2018, over deze onderwerpen: Beleid regering, Netheid

In de plenaire vergadering van het Brussels parlementen stond vandaag een stemming op de agenda betreffende een voorstel van ordonnantie met het oog op een intelligent en gedifferentieerd systeem voor afvalophaling, ingediend door MR. 

Netheid en afvalbeleid zijn één van de grote uitdagingen in ons gewest. We merken dat soms al niet meer, maar bezoekers en toeristen wijzen er ons steeds op. Het huidig ophaalsysteem van het huishoudelijk afval (van deur tot deur ophalen van op de openbare weg geplaatste plastic zakken, ongeacht de wijk) IS achterhaald. De gevolgen van het huidige ophaalsysteem inzake personeel, luchtvervuiling, verkeerscongestie, netheid, enz... zijn bijzonder zwaar. De kosten die de maatschappij draagt zijn bovendien enorm. Het gebruik van één enkele recipiënt – plastic zakken – draagt immers bij tot de hinder op de wegen (risico op scheuren van de zakken, geurhinder), tast het uitzicht van de openbare ruimte aan en bezoedelt aldus het imago van de stad. Bovendien leidt het tot hinder voor de voorbijgangers.

Systemen als een gedifferentieerd beheer van de afvalophaling zoals een ophaling die varieert naargelang de zones van een stad wegens de kenmerken ervan of een aanpassing van de ophaalvoorzieningen in elk van de zones op basis van die differentiatie zijn daarom waardevolle denkpistes. Ook is het voor ons noodzakelijk dat de ophaalvoorzieningen vooraf geïntegreerd worden in het stedenbouwkundig ontwerp van de woongebouwen en de aanleg van de openbare wegen, door te voorzien in systemen die de vuilniszakken op de openbare weg vervangen.

In de commissie hebben PS, Défi en CDH verzet tegen dit voorstel. Sinds 2010 werden in Brussel drie opeenvolgende hervormingen van de afvalophaling doorgevoerd door PS-staatssecretarissen Emir Kir, Rachid Madrane en Fadila Laanan. Toch is Brussel niet schoner. Wanneer de regels voortdurend veranderen, gaan de mensen zich natuurlijk vergissen. Die hervormingen waren bovendien slecht georganiseerd – welke dag? welk uur? welke zak? – en niet echt doordacht en echt vernieuwend 

Zo ging veel tijd verloren en werd ook veel geld verspild, zowel aan technische installaties als aan bekendmakings- en voorlichtingscampagnes over de nieuwe regels die van toepassing waren. Dat de PS in de commissie tijd vraagt om na te denken over een ander soort vorm van afvalophaling, terwijl de PS reeds veertien jaar (sinds 2004) de bevoegdheid inzake netheid op Brussels niveau beheert, is verbijsterend. De meerderheid gebruikt de technische complexiteit om bepaalde oplossingen (bvb: ondergrondse of deels ingegraven containers) in te voeren als voorwendsel om niet vooruit te gaan op het vlak van de hervorming van de afvalophaling, en dit ofschoon zoveel andere buitenlandse steden gelijkaardige oplossingen hebben ingevoerd. 

Andere buitenlandse steden hebben de stap gezet naar een andere vorm van afvalophaling, maar volgens de PS heeft Brussel zijn bijzondere kenmerken en gaat de vergelijking met andere steden niet altijd op. “Met die partij gaan wij dezelfde weg op met dit gewest als met de andere grote uitdagingen die ons gewest kent zoals veiligheid en mobiliteit. Zo staat ons gewest gewest ook op dat vlak stil en steken andere steden in België en Europa ons gewoon voorbij”, besluit fractievoorzitter van de N-VA, Johan Van den Driessche.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is