Brussel mag geen eiland worden en moet relaties met Vlaanderen normaliseren"

Door Johan Van den Driessche op 4 mei 2018, over deze onderwerpen: Band Brussel-Vlaanderen, Brussel-Stad (gemeenteraadslid), Dossier fusie gemeenten, Onze toekomst

“De Vlaamse aanwezigheid in Brussel inzake onderwijs, cultuur en zorg is een succesverhaal voor alle Brusselaars en de economische belangen van beide gewesten lopen ook vrij parallel. Daarom pleit de N-VA voor een normalisatie van de relaties”, aldus Johan Van den Driessche, fractievoorzitter voor de N-VA in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

De Irisfeesten en recente verklaringen in de pers van burgemeester Close zijn een goede aanleiding voor de Brusselse N-VA-fractie om de puntjes op de ‘i’ te zetten omtrent de toekomst van ons stadsgewest en haar inwoners.

Volgens verklaringen van Philippe Close (PS) in De Standaard van 2 mei zijn ‘alle Nederlandstaligen in Brussel Brusselaars en geen Vlamingen’. De PS  gaat er dus van uit dat elke inwoner van dit stadsgewest slechts één identiteit heeft. Daarmee ontkennen ze dat identiteit meerlagig kan zijn zonder dat dit tegenstellingen hoeft in te houden.  De Vlamingen, de Nederlandstaligen, de Brusselaars in het algemeen zullen echter niet wakker liggen van deze verklaringen en zullen zelf wel hun identiteit bepalen. Deze boodschap verbergt echter ook de politieke strategie om de rol van de twee grote gemeenschappen in ons stadsgewest te laten verdwijnen en dat is een veel ernstiger gevaar.

“Want ja, mijnheer Close, ik beschouw mijzelf als een ambassadeur van Vlaanderen in Brussel net - zoals ik altijd gezegd heb - als een ambassadeur van Brussel in Vlaanderen. Maar de PS is blijkbaar tegen ambassadeurs en tegen de rol die o.a. Vlaanderen vandaag speelt in ons stadsgewest.  De grote problemen in ons gewest inzake veiligheid, netheid, mobiliteit, Franstalig onderwijs e.d. tonen echter aan dat het PS-model niet geschikt is voor de Brusselaars”, aldus Johan Van den Driessche.

De N-VA wil via een fusie van de gemeenten met het gewest en de creatie van arrondissementen met nabijheidsfunctie het Brussels Hoofdstedelijk gewest versterken. Maar de N-VA wil ook dat de twee grote gemeenschappen van dit land inzake gemeenschapsmateries hun rol in dit stadsgewest blijven spelen. Van N-VA mag Brussel geen eiland worden. Zo is de aanwezigheid van de Vlaamse gemeenschap inzake onderwijs, cultuur, zorg e.d. eens succesverhaal ten voordele van alle Brusselaars en dat moet zo blijven. De economische belangen tussen beide gewesten lopen ook vrij parallel. De N-VA pleit daarom voor een normalisatie van de relaties tussen Brussel en Vlaanderen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is