Brandweercommissie : olifant baart geen muis maar … een circus

Door Johan Van den Driessche op 23 oktober 2018, over deze onderwerpen: Veiligheid & Brandweer

“In het verslag ontbreken essentiële elementen en dus essentiële kritiek op de bevoegde staatssecretarissen (Cecile Jodogne, Défi en Christos Doulkeridis, Ecolo). Het is in alle geval duidelijk dat zij zich hebben bezondigd aan wanbeheer en ongeoorloofde politieke inmenging. En wanneer opgetreden moest worden, verzaakten zij daaraan. Er is dringend nood aan een interimmanager die de organisatie op punt zet en aan een nieuw taalkader dat de werkdruk bij Nederlandstalige hulpverleners moet ontlasten”, aldus Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels Hoofdstedelijk parlement.

De Bijzondere Commissie over de wantoestanden bij de Brusselse Brandweer heeft vandaag haar Voorstellen van Vaststellingen en Aanbevelingen (VVA) goedgekeurd. Het werd een maat voor niets. Dat is ook niet te verwonderen. De meerderheid en Ecolo/Groen hebben belet dat de Commissie onderzoeksbevoegdheid zou krijgen. Daardoor konden o.a. de directie van de brandweer en het kabinet van de bevoegde staatssecretaris de aan de commissie ter beschikking gestelde documenten van de directieraad censureren. Bovendien ontbreken in de VVA een aantal essentiële vaststellingen en dus kritieken omdat de meerderheid in de commissie haar politieke gewicht politiek heeft misbruikt. De beraadslaging hierover had veel weg van een circus.

Het is voor de N-VA  duidelijk dat zowel de huidige staatssecretaris (Cecile Jodogne, Défi) als de vorige staatssecretaris (Christos Doulkeridis, Ecolo) zich hebben bezondigd aan wanbeheer en ongeoorloofde politieke inmenging in het beheer van de brandweer. Zo was er de onwettige aanwezigheid van een kabinetslid op de vergaderingen van de directieraad. Er was ook sprake van benoemingen van personen die niet over de juiste vaardigheden beschikken. En wanneer dringend opgetreden moest worden door de staatssecretaris, verzaakte die daaraan. Zo waren er de uit de hand lopende conflicten tussen de operationele en administratieve directies, de jaarrekening van 2015 waarover het Rekenhof geen uitspraken kon doen, het uitblijven van een arbeidsreglement, de talrijke onwettelijke openbare aanbestedingen enz.

Heel die affaire is ook vernietigend voor het gewestelijk toezicht dat hier gewoon onbestaande was.

De splitsing in twee directies is er in 1990 gekomen door de omvorming van de brandweerdienst naar een ION (Instelling van Openbaar Nut). Daardoor kon het principe van de tweetaligheid van het personeel worden vervangen door dat van tweetaligheid van de dienst. De ervaring hier leert dat deze ‘modernisering’ een ramp is. Niet enkel een gebrek aan eenheid van leiding – wat ook leidde tot de sfeer van normvervaging -  maar ook de tweetaligheid van de dienst kon niet worden gerealiseerd ofschoon de Nederlandstaligen beduidend meer werden ingezet dan hun Franstalige collega’s.

De wantoestanden lopen trouwens nog gewoon door. Zo werd een administratief coördinator benoemd die een belangenconflict heeft met de Brandweer, zijn 9 belangrijke directiefuncties zijn nog steeds niet ingevuld en werd er een nieuwe officier-dienstchef benoemd die ondermaats scoorde tijdens de selectieprocedure. Hierover zal de N-VA de staatssecretaris trouwens nog interpelleren.

Het is duidelijk dat de wantoestanden die heersen bij de Brandweer ook wegen op de kwaliteit van de vacatures. Daarom moet de staatssecretaris opteren voor het benoemen van een interimmanager die de hele organisatie eerst op punt zet. Dan pas kan men overgaan tot nieuwe selectieprocedures.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is