Aanpassing weddeschalen bij Net Brussel ondoordacht cadeau betaald door belastingbetaler

Door Johan Van den Driessche op 29 september 2017, over deze onderwerpen: Belastingen, Efficiënte Overheid/Goed Bestuur, Netheid

“De automatische promotie van 2000 personeelsleden bij Net Brussel van niveau E naar niveau D en dit zonder selectieprocedure, is een ondoordacht en duur cadeau van de Brusselse regering op kosten van de belastingbetaler“, reageert Johan Van den Driessche, N-VA-fractievoorzitter in het Brussels parlement.

De Brusselse regering heeft op donderdag 28 september 2017 de hervorming van de weddenschalen van de personeelsleden van Net Brussel goedgekeurd. Hierdoor wordt het laagste salarisniveau geschrapt en geïntegreerd in het hogere salarisniveau.

Die beslissing spruit voort uit het sectorakkoord 2015-2016. Dit akkoord voorziet dat het laagste niveau E geschrapt wordt en geïntegreerd wordt in het niveau D. Concreet betekent dat zo’n 2.240 personeelsleden van Net Brussel hun loon zullen zien toenemen en dit met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016.

De budgettaire impact daarvan bedraagt op jaarbasis 600.000€, verklaarde staatssecretaris voor Openbare Netheid Fadila Lanaan (PS) aan Johan Van den Driessche die haar vandaag daarover in het Brussels Parlement ondervroeg.

“Deze automatische wedde-aanpassing is echt een slecht idee omdat het niet gaat om promoties die gesteund zijn op de eigen verdienste en dus een cadeau zijn. De regering zou veel beter de betrokken personeelsleden stimuleren om deel te nemen aan de selectieprocedures voor niveau D. Daardoor zouden personeelsleden eerder op basis van ervaring en competenties doorschuiven naar niveau D”, aldus Johan Van den Driessche die zicht trouwens ook af vraagt hoe de huidige personeelsleden van niveau D zich voelen bij deze automatische integratie van niveau E. “Bovendien riskeert zulke ondoordachte maatregel te leiden tot cascade effecten binnen Net Brussel en bij andere overheidsinstellingen”, besluit Van den Driessche.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is