Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Johan Van den Driessche op 22 juni 2018, over deze onderwerpen: Veiligheid & Brandweer

“Een lijst van ‘Zwarte Crimipunten’ moet komaf maken met de buurtcriminaliteit die bepaalde wijken onleefbaar maakt”, aldus Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels Parlement, “Het huidig beleid van continu brandjes blussen is niet de juiste weg” In april was er de …

Door Johan Van den Driessche op 21 juni 2018, over deze onderwerpen: Français

« Une liste de ‘Points noirs de la criminalité’ doit en finir avec la criminalité de quartier qui rend certains quartiers invivables », déclare Johan Van den Driessche, chef de groupe de la N-VA au Parlement bruxellois. « La politique actuelle d’extinction des incendies en continu n’est pas la …

Door Johan Van den Driessche op 14 juni 2018, over deze onderwerpen: Democratie, Wonen en werken in Brussel

“Het is onaanvaardbaar dat de vriendjes van de linkse Brusselse regering een voorkeursbehandeling krijgen en de toegekende subsidies om niet-Belgen te mobiliseren om te stemmen naar politiek gekleurde, linkse verenigingen gaan”, zegt Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het …

Door Johan Van den Driessche op 14 juni 2018, over deze onderwerpen: Beleid regering

“Het is onaanvaardbaar dat de vriendjes van de regering een voorkeursbehandeling krijgen en de toegekende subsidies om niet-Belgen te mobiliseren om te stemmen naar politiek gekleurde, linkse verenigingen gaan”, aldus Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels parlement …

Door Johan Van den Driessche op 12 juni 2018, over deze onderwerpen: Brussel-Stad (gemeenteraadslid), Dossier fusie gemeenten, Toezicht op gemeenten

“Vier jaar praten en nog geen meter vooruitgang inzake een geharmoniseerde aanpak van de prostitutie in dit gewest. Ondertussen zijn sekswerkers en de buurtbewoners het slachtoffer. Hiermee wordt nogmaals aangetoond dat het Brussels gewest stoot op de grenzen van haar bestuursmodel”, aldus Johan …

Door Johan Van den Driessche op 12 juni 2018, over deze onderwerpen: Veiligheid, Politie, Wonen en werken in Brussel

Een eenvormige aanpak van de raam- en straatprostitutie is iets waar het Brussels gewest nog steeds niet aan toe is. De drie meest betrokken gemeenten (Stad Brussel, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek) voeren elk hun eigen politiek. In het beste geval werkt men niet samen, in de praktijk werkt men …