Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Johan Van den Driessche op 18 juli 2018, over deze onderwerpen: Brussel-Stad (gemeenteraadslid), Efficiënte Overheid/Goed Bestuur

Voorgeschiedenis Naar aanleiding van het opstappen van Yvan Mayeur als burgemeester van de Stad Brussel en de aanstelling van voormalig schepen Philippe Close als burgemeester eind juli 2017, moesten bepaalde schepenbevoegdheden – o.a. Toerisme - van Philippe Close verdeeld worden over de andere …

Door Johan Van den Driessche op 2 juli 2018, over deze onderwerpen: Belastingen, Financiën & Begroting, Media & Communicatie

Rond deze tijd ontvangen de eigenaars van onroerende goederen die gelegen zijn in het Brussels hoofdstedelijk gewest hun aanslagbiljet in de onroerende voorheffing. Het is de eerste keer dat het gewest zelf, en dus niet langer de federale administratie, die aanslagbiljetten opstelt en verstuurt …

Door Jan Jambon op 23 juni 2018, over deze onderwerpen: Drugs, Asiel, Lokale overheid, Veiligheid, Politie, Justitie

Gemeenten kunnen binnenkort vergunningen weigeren voor handelszaken waarvan ze vermoeden dat die op illegale wijze gefinancierd worden. De ministerraad keurde een wetsontwerp over ‘bestuurlijke handhaving’ goed. Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon is tevreden met de nieuwe …

Door Johan Van den Driessche op 22 juni 2018, over deze onderwerpen: Veiligheid & Brandweer

“Een lijst van ‘Zwarte Crimipunten’ moet komaf maken met de buurtcriminaliteit die bepaalde wijken onleefbaar maakt”, aldus Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels Parlement, “Het huidig beleid van continu brandjes blussen is niet de juiste weg” In april was er de …

Door Johan Van den Driessche op 21 juni 2018, over deze onderwerpen: Français

« Une liste de ‘Points noirs de la criminalité’ doit en finir avec la criminalité de quartier qui rend certains quartiers invivables », déclare Johan Van den Driessche, chef de groupe de la N-VA au Parlement bruxellois. « La politique actuelle d’extinction des incendies en continu n’est pas la …

Door Johan Van den Driessche op 14 juni 2018, over deze onderwerpen: Democratie, Wonen en werken in Brussel

“Het is onaanvaardbaar dat de vriendjes van de linkse Brusselse regering een voorkeursbehandeling krijgen en de toegekende subsidies om niet-Belgen te mobiliseren om te stemmen naar politiek gekleurde, linkse verenigingen gaan”, zegt Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het …