Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Johan Van den Driessche op 30 maart 2018, over deze onderwerpen: Dossier Eurostadion/Parking C/Memorial

Hieronder kan u mijn opiniestuk lezen dat Knack.be publiceerde:   Het eindrapport van Dimitri Huygen, de projectmanager die Euro 2020 naar Brussel moest halen, over de gang van zaken in het Eurostadion-dossier is volgens Johan Van den Driessche (N-VA) eenzijdig: 'Het Eurostadion was van bij het …

Door Johan Van den Driessche op 30 maart 2018, over deze onderwerpen: Economische beleid

In de plenaire vergadering van het Brussels Parlement werd vandaag over de ordonnantie betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen gestemd. Die ordonnantie verleent echter naar de mening van de N-VA een te ruimte machtiging aan de Brusselse regering zoals het bepalen van …

Door Johan Van den Driessche op 16 maart 2018, over deze onderwerpen: Beleid regering, Onze toekomst

Vandaag wordt in het Brussels parlement een voorstel van resolutie gestemd om zich te verzetten tegen, en ertoe aan te sporen om het wetsontwerp van de federale regering tot machtiging van huiszoekingen te verwerpen. De N-VA zal tegen deze resolutie stemmen. Het wetontwerp van de federale regering …

Door Johan Van den Driessche op 13 maart 2018, over deze onderwerpen: Politiek, Wonen en werken in Brussel

De decumul in Brussel is een slechte oplossing voor het verkeerde probleem. “Het probleem in Brussel is het te hoge aantal mandaten. Het gemeentelijk en het gewestelijk niveau zouden beter versmelten”, zegt Brussels parlementslid Johan Van den Driessche. Een decumul zal de verkokering van Brussel …

Door Johan Van den Driessche op 13 maart 2018, over deze onderwerpen: Dossier fusie gemeenten, Efficiënte Overheid/Goed Bestuur

"Dit is een slechte oplossing omdat het een verkeerd probleem wil aanpakken", aldus Johan Van den Driessche, N-VA-fractievoorzitter in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, “die de institutionele verkokering doet toenemen in plaats van te rationaliseren. Wat mij ook grote zorgen baart is dat links …

Door Johan Van den Driessche op 21 februari 2018, over deze onderwerpen: Dossier buurtinformatienetwerken, Veiligheid & Brandweer

"Het hele Brusselse gewest telt slechts 8 buurtinformatienetwerken (BIN), de stad Antwerpen liefst 52 waarvan 9 in de binnenstad. Nochtans spelen BIN’s een belangrijke rol inzake het lokaal veiligheidsbeleid. Waarom neemt de minister-president van Brussel geen initiatief?", vraagt een ontstelde …