Veiligheid & Brandweer

Nieuws over dit onderwerp

Le gouvernement bruxellois utilise une partie du Fonds Sommets européens pour les toxicomanes et les bornes-fontaines

« Les bourgmestres bruxellois se plaignent de ne pas recevoir suffisamment de moyens pour la sécurité des sommets européens, mais l’unique coupable est le gouvernement bruxellois, pour lequel la …

Brusselse regering gebruikt deel EU Toppen Fonds voor drugsverslaafden en drinkfonteinen

“Brusselse burgemeesters klagen dat ze onvoldoende middelen krijgen voor de veiligheid bij EU-toppen, maar de enige schuldige is de Brusselse regering, voor wie veiligheid van ondergeschikt belang …

Nood aan onderzoekscommissie n.a.v. weerkerende financiële schandalen

“Waar was het intern, gewestelijk en politiek toezicht op de administratie van de Brusselse brandweer. Ik vraag een onderzoekscommissie”, dat stelt Brussels N-VA-fractievoorzitter Johan Van den …