Veiligheid & Brandweer

Nieuws over dit onderwerp

Tijd voor verandering bij de Brusselse gemeenschapswachten (Bravvo vzw)

Het aantal “technische vaststellingen” overgemaakt aan de stadsdiensten per gemeenschapswacht in de stad Brussel ligt 11 maal lager dan deze in Gent. Bovendien ontbreken een hele reeks gegevens die …

Gemiddeld 30 Brusselse agenten arbeidsongeschikt door geweld

“Het fysiek geweld tegenover de Brusselse politie is het afgelopen jaar gestegen met 37 %. Dit leidde op jaarbasis tot een arbeidsongeschiktheid van 30 agenten. De Brusselse regering heeft geen plan …

Agressie tegenover hulpverleners moet meer aandacht krijgen.

“Het aantallen gevallen van fysieke agressie tegenover het personeel van de Dienst Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) kent een stijgende trend. Dit is een zorgwekkende evolutie …