Nieuws over dit onderwerp

Lettre ouverte à Brussels Booking Desk, visit.brussels, Brussels Hotels Association, BECI et au ministre-président Rudi Vervoort

Brussels Booking Desk (BBD) a été fondé en 2009 par visit.brussels, Brussels Hotels Association (BHA) et BECI comme partenaire public-privé. Tous trois sont administrateurs et membre de cet organisme …

Brusselse vzw’s: belangenvermenging loert weer om de hoek

Op dit ogenblik is Brussels schepen Karine Lalieux voorlopig ook bevoegd voor Toerisme en deze situatie zou wel eens definitief kunnen worden. In dat geval wordt zij ook voorzitter van stads-vzw …

Prostitutie in Brussel: Standpunt Close getuigt van enorm egoïsme

“Het standpunt van burgemeester Close inzake het prostitutiebeleid getuigt van een ongelooflijke vorm van egoïsme,” zo stelt Johan Van den Driessche, gemeenteraadslid voor de N-VA in Brussel-Stad, …