Nieuws over dit onderwerp

Appel de la N-VA pour la nouvelle année : « Faites cesser la culture PS à Bruxelles et optez pour une politique urbaine moderne »

« La N-VA appelle tous les Bruxellois, y compris les francophones, et tous les politiques à s’opposer à la culture PS qui envahit notre région urbaine et à opter pour une politique urbaine moderne et …

Nieuwjaarsoproep van N-VA: "Stop de PS-cultuur in Brussel en ga voor een modern stadsbeleid"

“De N-VA roept alle Brusselaars, ook de Franstalige, en alle politici op om zich af te zetten tegen de PS-cultuur die ons stadsgewest overwoekert en te gaan voor een modern en dynamisch stadsbeleid” …

Tussenkomst bij Beleidsverklaring van de Brusselse Regering

Met verbazing en ontgoocheld heeft de N-VA uw  beleidsverklaring gisteren in dit halfrond aanhoord.Eerst en vooral wil ik  reageren op een aantal van uw fake news boodschappen en waar u met framing …