Nieuws over dit onderwerp

Brusselse regering virtueel KO

“Nog nooit beschikte het Brussels gewest over zoveel bevoegdheden en financiële middelen en net nu is de Brusselse regering virtueel KO”, aldus Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA …

Prostitutie in Brussel: Standpunt Close getuigt van enorm egoïsme

“Het standpunt van burgemeester Close inzake het prostitutiebeleid getuigt van een ongelooflijke vorm van egoïsme,” zo stelt Johan Van den Driessche, gemeenteraadslid voor de N-VA in Brussel-Stad, …

0,000097 % kans dat Brusselse dotatieregeling eerlijk verliep

"Thuisgemeenten van regeringsleden worden bij de nieuwe Brusselse dotatieregeling bevoordeeld. Deze oude politiek moet worden gestopt en daarom vraagt de N-VA een doorlichting door onafhankelijke …