Nieuws over dit onderwerp

“Le PS est l’inventeur du laxisme à Bruxelles et en Wallonie” interview in La Libre

Interview zoals het op 01/07/2017 verscheen in La Libre. Interview afgenomen door Frédéric Chardon …

Open brief aan Faouzia Hariche (PS)

Mevrouw de schepen van Nederlandstalig onderwijs in de stad Brussel, De dienstdoende voorzitter van de gemeenteraad van gisteren, Alain Courtois (MR), heeft het gisteren wat laten ondersneeuwen maar …

C'est pas tous les jours dimanche 25/06/2017

Brusselaars, stop met kijken naar Wallonië dat jullie nogmaals in de steek laat. Uw toekomst ligt in een vernieuwde relatie met Vlaanderen …