Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Johan Van den Driessche op 19 oktober 2017

nteresse in politieke besluitvorming? Altijd willen weten hoe een Parlement er langs binnen uit ziet en hoe Brusselse regelgeving tot stand komt? Op donderdag 19 oktober bied ik je de kans aan om een dagje mee te werken als parlementair medewerker. Op deze dag neem ik je als Brussels …

Door Johan Van den Driessche op 18 september 2017, over deze onderwerpen: Beleid regering

“Nog nooit beschikte het Brussels gewest over zoveel bevoegdheden en financiële middelen en net nu is de Brusselse regering virtueel KO”, aldus Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. De Brusselse regering heeft al een barslechte reputatie …

Door Johan Van den Driessche op 13 september 2017, over deze onderwerpen: Veiligheid & Brandweer

Het aantal “technische vaststellingen” overgemaakt aan de stadsdiensten per gemeenschapswacht in de stad Brussel ligt 11 maal lager dan deze in Gent. Bovendien ontbreken een hele reeks gegevens die het mogelijk moeten maken om de werking en inzet van gemeenschapswachten te kunnen evalueren. “Het is …

Door Johan Van den Driessche op 8 september 2017, over deze onderwerpen: Brussel-Stad (gemeenteraadslid), Efficiënte Overheid/Goed Bestuur

Op dit ogenblik is Brussels schepen Karine Lalieux voorlopig ook bevoegd voor Toerisme en deze situatie zou wel eens definitief kunnen worden. In dat geval wordt zij ook voorzitter van stads-vzw Brussels Major Events (BME). Maar zelfs als ze geen voorzitter zou worden valt deze vzw wel onder haar …

Door Johan Van den Driessche op 29 augustus 2017, over deze onderwerpen: Beleid regering, Brussel-Stad (gemeenteraadslid), Dossier fusie gemeenten

“Het standpunt van burgemeester Close inzake het prostitutiebeleid getuigt van een ongelooflijke vorm van egoïsme,” zo stelt Johan Van den Driessche, gemeenteraadslid voor de N-VA in Brussel-Stad, “Eigenlijk geeft de burgemeester als boodschap ‘prostitutie niet bij ons; dat de rest haar plan trekt …

Door Johan Van den Driessche op 20 juli 2017, over deze onderwerpen: Français

« Les communes où résident des membres du gouvernement sont favorisées par le nouveau régime des dotations bruxellois. Parce qu’il doit être mis fin à cette politique d’un autre âge, la N-VA réclame un contrôle par des spécialistes indépendants », déclare Johan Van den Driessche, chef de groupe de …