Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Johan Van den Driessche op 12 januari 2018, over deze onderwerpen: Beleid regering, Français, Onze toekomst

« La N-VA appelle tous les Bruxellois, y compris les francophones, et tous les politiques à s’opposer à la culture PS qui envahit notre région urbaine et à opter pour une politique urbaine moderne et dynamique », a déclaré Johan Van den Driessche, chef de groupe de la N-VA au Parlement de la Région …

Door Johan Van den Driessche op 12 januari 2018, over deze onderwerpen: Beleid regering, Onze toekomst

“De N-VA roept alle Brusselaars, ook de Franstalige, en alle politici op om zich af te zetten tegen de PS-cultuur die ons stadsgewest overwoekert en te gaan voor een modern en dynamisch stadsbeleid”, aldus Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels Hoofdstedelijk …

Door Johan Van den Driessche op 21 december 2017, over deze onderwerpen: Financiën & Begroting, Français, Veiligheid & Brandweer

« Les bourgmestres bruxellois se plaignent de ne pas recevoir suffisamment de moyens pour la sécurité des sommets européens, mais l’unique coupable est le gouvernement bruxellois, pour lequel la sécurité semble revêtir une importance secondaire. On trompe purement et simplement la population », …

Door Johan Van den Driessche op 21 december 2017, over deze onderwerpen: Financiën & Begroting, Veiligheid & Brandweer

“Brusselse burgemeesters klagen dat ze onvoldoende middelen krijgen voor de veiligheid bij EU-toppen, maar de enige schuldige is de Brusselse regering, voor wie veiligheid van ondergeschikt belang blijkt. De bevolking wordt simpelweg belogen”, aldus Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de …

Door Johan Van den Driessche op 15 december 2017, over deze onderwerpen: Brussel-Stad (gemeenteraadslid), Efficiënte Overheid/Goed Bestuur, Financiën & Begroting, Français

Brussels Booking Desk (BBD) a été fondé en 2009 par visit.brussels, Brussels Hotels Association (BHA) et BECI comme partenaire public-privé. Tous trois sont administrateurs et membre de cet organisme qui prend en charge des réservations hôtelières pour les grands salons et congrès. BBD a donc un …

Door Johan Van den Driessche op 15 december 2017, over deze onderwerpen: Financiën & Begroting

“2017 was - spijtig genoeg voor de bevolking - een grand cru jaar inzake oude politieke cultuur, gebrek aan transparantie en vriendjespolitiek. Ik denk daarbij aan Samusocial, De Brandweer, het rapport van het Rekenhof, de PS-benoemingen, …  en vandaag nog  Brussels Booking Desk”, blikt Johan Van …